Het verval van de bijen

De risico’s voor de landbouw in Europa

De rol van de bij

Bijen en ander bestuivende insecten spelen een essentiële rol in de ecosystemen. Een derde van al ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door die insecten. Een wereld zonder bestuivers zou dodelijk zijn voor de voedselproductie.

Wie zou al die gewassen bestuiven? Handmatige bestuiving is uitzonderlijk arbeidsintensief, verloopt langzaam en is duur. De economische waarde van het bestuivingswerk van de bijen over de hele wereld bedraagt naar schatting ongeveer 265 miljard euro jaar. Dus ook vanuit zuiver economisch oogpunt loont het om de bijen te beschermen.

Insecticiden die de bijen doden

Vooral insecticiden vormen de meest rechtstreekse bedreiging voor bestuivende insecten. Zoals de naam aangeeft, gaat het om chemische producten die bedoeld zijn om insecten te doden. Ze worden ruim toegepast in het milieu, vooral rond akkerbouwgebieden.

De rol die insecticiden spelen bij de algemene achteruitgang van de bestuivende insecten is nog niet voldoende bepaald, maar toch wordt steeds duidelijker dat bepaalde insecticiden, in de concentraties die routinematig worden gebruikt in het huidige chemicaliënintensieve landbouwsysteem, duidelijk negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de bestuivende insecten – zowel voor de individuele dieren als voor de kolonies. Er zijn verschillende diverse subletale lage-dosiseffecten van insecticiden op bijen waargenomen.

Wat kunnen we doen?

Alle vorderingen die we boeken bij het omvormen van het huidige verwoestende chemicaliënintensieve landbouwsysteem tot een milieuvriendelijk systeem, zullen heel wat voordelen met zich mee brengen voor andere milieuaspecten en voor de voedselzekerheid voor de mensen.

Op korte tot middellange termijn kan de samenleving meteen specifieke problemen aanpakken om de gezondheid van de bestuivende insecten over de hele wereld te bevorderen. De voordelen zouden vrijwel onmiddellijk zichtbaar worden.

"Zonder bestuiving door insecten zou ongeveer een derde van de gewassen die we eten op een andere manier moeten worden bestoven, anders zouden ze aanzienlijk minder voedsel opleveren."

− Greenpeace

"Landbouwmultinationals als Syngenta en Bayer geven enkel om winst en hun bijendodende pesticiden brengen de bijen en andere bestuivers in gevaar. Zonder bijen en hun natuurlijke bestuiving zou de wereldwijde voedselproductie ernstige schade lijden."

− Marianne Künzle

Teken de petitie

Help ons de bijen redden

Voeg jouw stem bij die van duizenden mensen over de hele wereld die de bijen willen beschermen met een verbod op bijendodende  pesticiden en een niet-duurzame landbouw en de promotie van een milieuvriendelijke landbouw. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de regeringen en bedrijven die iets kunnen doen om de bijen te redden.

bee-feather_rtl

536'542

Handtekeningen tot nu toe

Je gegevens

8 hours ago

Sally Koskinen heeft de bijen gesteund