Greenpeace eist

“Honingbijen en wilde bestuivende insecten spelen een cruciale rol in de landbouw en de voedselproductie”

Het Europees landbouwbeleid

Het Europees landbouwbeleid – en in de eerste plaats het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – moet rekening houden met en zich laten leiden door de huidige wetenschappelijke bewijzen van de voordelen en de bedreigingen voor de populaties van zowel gekweekte honingbijen als wilde bestuivende insecten.

Er is dringend actie nodig om de essentiële ecosysteemdienst van bestuiving te beschermen. De hierboven aangegeven bewijzen van middelen die al bestaan om de bestuivende insecten te beschermen, moeten worden opgenomen in het landbouwbeleid als middel om landbouwpraktijken aan te moedigen die gunstig zijn voor de bijen. Bovendien moet er strenge Europese regelgeving komen op het gebruik van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor bijen,

op basis van het voorzorgsprincipe, door rekening te houden met de huidige wetenschappelijke bewijzen van de aangerichte schade en de kwetsbaarheid van de honingbijen. Die voorzorg moet ook worden uitgebreid tot andere wilde bestuivende insecten, gezien de cruciale rol die zij nu en in een onzekere toekomst spelen om bestuivingsdiensten veilig te stellen.

Verbod op het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor bijen

… te beginnen met de allergevaarlijkste stoffen waarvan het gebruik in de EU momenteel is toegestaan, namelijk de zeven prioritaire chemische producten imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine, fipronil, chloorpyrifos, cypermetrine en deltamethrin  (zie de publicatie «Bees Decline»).

Ondersteuning en promotie van goede landbouwpraktijken

Nationale actieplannen voor bestuivende insecten goedkeuren en zo landbouwpraktijken ondersteunen en promoten die gunstig zijn voor de bestuivingsdiensten binnen landbouwsystemen, zoals wisselbouw, ecologische focusgebieden op het niveau van de boerderijen en biologische landbouwmethodes.

Betere bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats

…in en rond de landbouwlandschappen, en ook bevordering van de biodiversiteit op de landbouwgrond.

Meer financiering voor onderzoek, ontwikkeling & toepassing

… van milieuvriendelijke landbouwpraktijken die niet langer berusten op chemische bestrijding, maar kiezen voor het gebruik van op biodiversiteit gerichte middelen om plagen te bestrijden en de gezondheid van de ecosystemen te verbeteren. De Europese beleidsmakers zouden meer rechtstreekse financiering moeten uittrekken voor onderzoek naar milieuvriendelijke landbouwoplossingen in het kader van het GLB (rechtstreekse betalingen) en Horizon 2020 (EU-onderzoekskader).

Teken de petition

Help ons de bijen redden

Voeg jouw stem bij die van duizenden mensen over de hele wereld die de bijen willen beschermen met een verbod op bijendodende  pesticiden en een niet-duurzame landbouw en de promotie van een milieuvriendelijke landbouw. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de regeringen en bedrijven die iets kunnen doen om de bijen te redden.

bee-feather_rtl

536'542

Handtekeningen tot nu toe

Je gegevens

8 hours ago

Sally Koskinen heeft de bijen gesteund