De rol van de bij

“Als de wilde bestuivers verder achteruitgaan, lopen we het risico dat een aanzienlijk deel van de flora op aarde verloren gaat”

De situatie van de bijen en andere bestuivers in de wereld en in Europa

Bijen en ander bestuivende insecten spelen een essentiële rol in de ecosystemen. Een derde van al ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door die insecten. Een wereld zonder bestuivers zou dodelijk zijn voor de voedselproductie.

Wie zou al die gewassen bestuiven? Handmatige bestuiving is uitzonderlijk arbeidsintensief, verloopt langzaam en is duur. De economische waarde van het bestuivingswerk van de bijen over de hele wereld bedraagt naar schatting ongeveer 265 miljard euro jaar. Dus ook vanuit zuiver economisch oogpunt loont het om de bijen te beschermen.

Het probleem van de achteruitgang van de bijen

Sinds het eind van de jaren 1990 hebben imkers over de hele wereld vastgesteld dat bijen plotseling op mysterieuze verdwijnen en melden zij een ongewoon grote achteruitgang in de honingbijkolonies.

Bijen doen meer dan honing maken – ze zijn ook van cruciaal belang voor de voedselproductie, omdat ze de gewassen bestuiven. Hommels, andere wilde bijen en insecten als vlinders, wespen en vliegen leveren allemaal waardevolle bestuivingsdiensten. Een derde van het voedsel dat we eten, is afhankelijk van bestuivende insecten: groente als courgettes, vruchten als abrikozen, noten als amandelen, specerijen als koriander, plantaardige olie als koolzaadolie, en nog veel meer… In Europa alleen hangt de groei van meer dan 4.000 groenten af van het essentiële werk van bestuivende insecten. Maar vandaag sterven er steeds meer bijen. De achteruitgang van de bijen heeft ook gevolgen voor de mensheid. Ons leven hangt af hun leven.

40

verlies van commerciële honingbijen
in de VS sinds 2006

25

verlies van commerciële honingbijen
in Europa sinds 1985

45

verlies van commerciële honingbijen
in het VK sinds 2010

"Sinds 1998 melden individuele imkers in Europa een ongewone verzwakking en sterfte van de bijenpopulaties, vooral in Frankrijk, België, Zwitserland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en Spanje."

− UNEP, 2010

"In een groot deel van de wereld levert de bestuiving grote voordelen op. Als die waarden in rekening zouden worden gebracht, zou dat ernstige gevolgen hebben voor de strategieën op het vlak van natuurbehoud en de beslissingen over het grondgebruik."

− Lautenbach en al, 2012

"Als er meer pesticiden op de velden worden gesproeid, meer meststoffen worden gebruikt en waardevolle structurele landbouwelementen als hagen en bomenrijen worden omgezet in akkers, verdwijnen de insecten."

− Helmholtz Centre for Environmental Research, 2012

Teken de petitie

Help ons de bijen redden

Voeg jouw stem bij die van duizenden mensen over de hele wereld die de bijen willen beschermen met een verbod op bijendodende  pesticiden en een niet-duurzame landbouw en de promotie van een milieuvriendelijke landbouw. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de regeringen en bedrijven die iets kunnen doen om de bijen te redden.

bee-feather_rtl

536'542

Handtekeningen tot nu toe

Je gegevens

8 hours ago

Sally Koskinen heeft de bijen gesteund